Kurser

DBU C1 - Træner

Lørdag d. 9/3-2024 fra 08.00-18.00

UEFA C1-træner er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse.

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så spilleren lærer at løse spillet på egen hånd. På kurset skal du øve dig i at blive en bedre træner. Du vil fra start på UEFA C1 blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart for alle trænere.

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og læringsværktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Kursussted
Næstved, Klubhuset.

Formål
På UEFA C1 får du viden om:

  • Pædagogiske redskaber
  • Læringsværktøjerne “stop/frys” og “vis–forklar–vis”
  • Fodbold som et kaosspil, der skal løses (af spilleren)
  • Det gode fodboldmiljø – træning og kamp
  • Principper og aftaler
  • Individet som person og som fodboldspiller
  • Når træneren hedder far eller mor
  • Forudsætninger for udvikling og læring
  • Trænerens egen adfærd
  • Observation

Varighed
10 timers kursus + online forberedelse og som afslutning på kurset et online refleksionsmodul.

Mødepligt
Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på kurset.

Registrering af kursister
Da UEFA C1 består af et online forberedelsesmodul, er det nødvendigt, at alle kursister bliver registreret før første fremmøde på modulerne, så de kan modtage link og forberede sig.

Kompetence og bevis
Gennemførelse af kurset giver mulighed for at benytte titlen ”UEFA C1-træner”. Kursisten kan selv hente et DBU UEFA C1-trænerbevis efter endt forløb.
UEFA C1 skal være gennemført for optagelse på UEFA C2-træner.

Åbent kursus
UEFA C1 i Næstved afvikles som et åbent kursus.

Pris
Et åbent UEFA C1-kursus koster kr. 425 pr. kursist (ekskl. forplejning).

Tilmelding: Klik her ...